Szacowanie kosztów transportu


Koszty transportu definiuje się jako cenę, jaką nadawca musi zapłacić przewoźnikowi za usługę, jaką jest transport międzynarodowy towarów. Obejmuje ona bezpośrednie opłaty za fracht i ubezpieczenie oraz koszty pośrednie generowane przez przepływ towarów w tranzycie, ich przechowywanie w sieci dystrybucji handlowej, załadunek kontenerów i inne. Busy do Niemiec.

Koszty te można podzielić na pięć kategorii: trasa (inne ceny trasy, gdy realizowane są przewozy do Niemiec czy przewozy do Holandii), gospodarka pochodzenia i rynku docelowego, charakterystyka środka transportu, rynek transportowy, i firmy Pierwotnie analiza kosztów koncentrowała się na aspektach związanych z trasą (głównie odległością) oraz ekonomią rynków pochodzenia i przeznaczenia przewożonych towarów. W kolejnych obliczeniach dodane zostały zmiennie wyposażenia infrastrukturalnego dla różnych rodzajów transportu, jako dodatkowy czynnik wyjaśniający. Nowe zmienne, które opierają się na teoriach gospodarki przemysłowej i kosztach transakcji, ma na celu uchwycenie uwarunkowań kosztów transportu związanych ze strukturą branży transportowej, konkurencją między podażą a popytem w branży, negocjowaniem umów o świadczenie usług transportowych oraz zasobami czynników firm i agentów logistycznych na całym trasy.

Polecane: otwieranie domów Gdańsk.