Szacowanie kosztów transportu

Koszty transportu definiuje się jako cenę, jaką nadawca musi zapłacić przewoźnikowi za usługę, jaką jest transport międzynarodowy towarów. Obejmuje ona bezpośrednie opłaty za fracht i ubezpieczenie oraz koszty pośrednie generowane przez przepływ towarów w tranzycie, ich przechowywanie w sieci dystrybucji handlowej, załadunek kontenerów i inne. Busy do Niemiec. Koszty te można podzielić na pięć kategorii: […]

Read More